top of page

Petek, 24.6.2022, ob 18:00 @ GT22

 

Petra Hazabent, Miha Horvat in gostje – MREŽNI CENTER SKOZI PROCES SLOVARJA V NASTAJANJU*

kuratorsko-produkcijski ter kulturno-politični proces

… kreiranje in beleženje (novega) besedišča, 

povezovanje raznolikih procesov, pogledov in prostorov onkraj (enega) odra ter (enega) žanra, 

čas za raziskovanje, eksperimentiranje in preizpraševanje (novih) prostorov ustvarjanja, (novih) načinov uprizarjanja ter povezovanja, 

deljenje ustvarjalnih procesov in praks, 

razkrivanje potencialov (novih) mrežnih struktur, 

intervencije in prehajanja med različnimi svetovi, skupnostmi ter prizorišči….

Slovar v nastajanju je zamisel, ki skuša skozi kreiranje in beleženje (novega) besedišča, ter skozi raziskovanje, eksperimentiranje in preizpraševanje (novih) prostorov ustvarjanja, načinov uprizarjanja in povezovanja kot tudi deljenja ustvarjalnih procesov razkriti potenciale, in hkrati potrebe (novih) mrežnih struktur oziroma temu primernih centrov. Slovar v nastajanju tako postaja strateški in ustvarjalni dokument artikulacije različnih umetniških del in konceptov skozi izvedbo v živo, kot tudi sredstvo komunikacije navzven, ki neposredno posega v konkretno besedišče, v osišče diskurza umetnosti ter v kulturno-politične in produkcijske strukture. 

 

*Petra Hazabent in Miha Horvat bosta predstavila proces Slovarja v nastajanju v okviru dogodka FL + GT22 = 7X + MREŽNI CENTER, na katerem bo GT22 predstavil svoj festivalski program »FokusFokus«, ki ga pripravlja za letošnji Festival Lent.

Povezava: https://www.festival-lent.si/dogodek/fl-gt22-7x-mrezni-center/

 

 

Ideja in zasnova Slovarja v nastajanju: Petra Hazabent in Miha Horvat + gosti

Produkcija: Društvo Nagib v sodelovanju s Fundacijo Sonda - GT22, MFRU

Partnerji: MKC Maribor + konS, Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor, Tanz Graz, Mestna občina Maribor, LPK in še v dogovorih

slovar v nastajanju.jpg

Petra Hazabent, diplomirana kulturologinja in samozaposlena v kulturi na področju uprizoritvenih umetnosti, je zaključila specializacijo na prvem evropskem študiju kuratorstva za področje uprizoritvenih umetnosti "Kuratieren in den szenischen Künsten“ med Salzburgom in Münchnom. Leta 2005 je sodelovala z ekipo, ki je ustanovila mednarodni festival eksperimentalnega giba NagiB v Mariboru, za katerega je leta 2010 prevzela tudi direktorsko funkcijo. Sodelovala in vodila je več teoretičnih in praktičnih raziskav za Ministrstvo za kulturo, Društvo Asociacija in Mrežo za sodobni ples. Leta 2014 je soustanovila Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB, leta 2013 je inicirala tudi mednarodni izmenjavo med Avstralijo, Slovenijo in Hrvaško v katero je bilo vključenih 14 ustvarjalcev iz vseh treh držav. Za svoje izjemne produkcijske dosežke je v letu 2015 prejela Nagrado Ksenije Hribar. Od leta 2020 sodeluje z Ustvarjalnim centrom Krušče, ki ga umetniško vodita režiser Tomi Janežič ter plesalka in koreografinja Katja Legin. Kuratorsko je v zadnji letih zasnovala še mednarodni večletni interdisciplinarni projekt Shifting Baselines med Slovenijo, Avstrijo in Nemčijo ter Nagib Izložbo, serijo performativnih gest. 

 


Miha Horvat, rojen 1976, živeč v Mariboru, je diplomiran etnolog in kulturni antropolog (FF Ljubljana) in magister umetnosti - novih medijev (Univerza za uporabne umetnosti Dunaj). Od leta 2009 je pravni zastopnik Ustanove Fundacija Sonda, soustanovitelj Transnacionalne gverilske umetniške šole in od 2013 odgovorna oseba interdisciplinarnega laboratorija GT22. Med leti 2012-2015 je vodil programsko ekipo Kina Udarnik, med 2016-2018 pa je bil kurator Mednarodnega festivala računalniških umetnosti. Polje njegovega umetniškega ustvarjanja so uprizoritveni prostori, gledališke scenografije in svetloba oziroma medijske skulpture ter prostorsko-konceptualne intervencije. Kot del avtorske naveze son:DA se je samostojno in skupinsko predstavil v vseh najpomembnejših likovnih in gledaliških institucijah doma in tudi na nekaterih najpomembnejših prizoriščih, manifestacijah in festivalih sodobne umetnosti v tujini. Povezave: sonda, GT22, TGAS2014

bottom of page