kartica-2-sredaj copy_rotirana.jpg

NAGIB Izložba # 2 - serija performativnih gest
+ MFRU + Modul konS

8. - 15. oktober 2021, Maribor
izložbeni prostori v mestu in na spletnih platformah

Ustvarjalci Nagib Izložba #2:


Lina Akif, Lucija Ostan Verjup
Anja Bornšek, Tina Valentan, Barbara Kanc
Katja Kosi, Kaja Kraner
Dance co.
(Rok Vevar, Maayan Danoch, Ivan Mijačević, Miha Sonda)
Matej Modrinjak
Špela Trošt
Snježana Premuš
(Anja Bornšek, Ivan Mijačević, Tina Valentan)
Tomaž Tomljanović, Simon Belak
Toni Soprano Meneglejte

Nagib izložba #2_image.jpg

Nenehni semaforji ukrepov že skoraj dve leti determinirajo izvedbo umetniških dogodkov, določene celo ukinjajo, saj zaradi samega načina izvedbe v zaprtih odrskih prostorih pogosto ne izpolnjujemo pogojev, ki jih nakazujejo nenehno spreminjajoči se smerokazi. Zato smo se odločili, da v drugem nenavadnem letu popeljemo pred domače občinstvo drugo posebno serijo Nagibovih performativnih gest, ki bodo ponovno potekale po izložbah v mestu Maribor.

Manko umetniškega dogajanja in nezmožnost delovanja sta Nagibov odrski program že v lanskoletni prvi ediciji popeljala v drugačen svet uprizarjanja in ga premaknila izven “tradicionalnih” plesno-gledaliških dvoran, ki so v danih razmerah vse bolj prostori selekcije, distance in izpolnjevanja pogojev. Da bi izvedli vsaj del zastavljenega programa, smo se odločili tudi letos vstopiti v prostore, ki običajno služijo potrošniškim in prodajnim namenom, z vključitvijo performativnih dogodkov pa smo zaznali priložnost, da tovrstne prostore uporabimo kot uprizoritveni oder, ki nam omogoča, da tudi v živo in po vseh NIJZ predpisih na novo osmislimo ter ga uporabimo za preizkušanje novih idej in za drugačno vrsto uprizarjanja. Izvedbene možnosti kulturnih dogodkov v tem času ne dopuščajo, da ostanemo na starih, poznanih in že prehojenih poteh na način, kot smo ga bili vajeni v preteklosti. Zato je pomembno, da (po)iščemo nove ustvarjalne oblike in formate povezovanja kot tudi kulturne ter družbene strukture. 

 

Tudi zadnje raziskave o položaju delavcev v kulturi kažejo, da vse večji del ustvarjalcev živi v revščini, več kot polovica samozaposlenih v kulturi pa razmišlja, da bi opustila svoj poklic in se začela ukvarjati s čim drugim. Ob tem poraznem dejstvu nas priprava in izvedba druge serije Nagibovih performativnih gest še dodatno motivira, saj se kot prireditelji kulturnih dogodkov čutimo dolžne, da ustvarjalcem omogočimo delo, publiki pa možnost varnega spremljanja umetniških dogodkov.  

Letošnja jesen prinaša osemdnevno MFRU+NAGIB+konS festivalsko modulacijo v živo skozi prizmo Izložb po mestu kot tudi digitalnih / spletnih druženj, katerih “osrednje geslo” spremlja pojem Transhumanizem. Na eni strani bo MFRU skupaj s konS-om prespraševal vlogo tehnologije ter pomen stroja v razvoju človeka kot razmišljujočega in zavedajočega se bitja, NAGIB pa se s performativnimi gestami širi neposredno v polje biološkega oziroma humanega ter ustvarja pogoje za premislek o prisotnosti telesnega in človeškega.

 

V tokratni ediciji NAGIB Izložba #2 ˗ serija performativnih gest bomo v izložbah navzoči vsi skupaj: performerji, akterji, živali, roboti, kode, podobe, zasloni ... V dialogu s 27. MFRU festivalom in modulom konS se bomo soočali z neizbežno digitalizacijo družbe kot tudi umetniškega udejstvovanja in izražanja ter poudarili pomembnost zavedanja skrajnosti, ki nam jih prinaša. Hkrati pa bomo skupaj in posamično posegali v nove in prazne prostore ter prehajali v drugačne uprizoritvene oblike. 

 

Ker nove razmere delovanja, ustvarjanja in povezovanja vse bolj razpirajo potrebo po novih komunikacijskih geslih in besediščih snov(nost)i, priložnosti, prehajanja, naključja in ranljivosti, smo v sodelovanju z MFRU ter konS-om postavili kot naš vodilni motiv Slovar v nastajanju, ki determinira nov skupinski ustvarjalni proces in preči celotno dogajanje druge edicije. Slovar v nastajanju tako postaja dokument artikulacije različnih umetniških del in konceptov ˗ na eni strani skozi izvedbe v živo in na drugi strani kot sredstvo komunikacije navzven. S tem neposredno posegamo tudi v konkretno besedišče, v osišče diskurza umetnosti, ki je odraz “stanja stvari”, zato intervenirajmo skupaj z umetniki, da izrišemo nove odtenke svoje “realnosti” misli in delovanja.

 

Pasenje* je, recimo, ena od besed novega besedišča, s katero skupina letošnjih ustvarjalk opiše metodo dela, ki je nastajala v duhu časa omejenih možnostih uprizarjanja. Pasenje* je postopno razpiranje več-čutne prisotnost. Je fina meja med odzivom in reakcijo, čuječnost v med-prostoru, razteg trenutka v katerem se snovi vzajemno ogledujejo ena v drugi. Pomemben aspekt je odpiranje vrat trenutku praznine. Pasenje je stopanje po vidnem, prisluškujoč v drobovje nevidnega. Čutenje tega kar ne vidiš, videti to kar čutiš. 

Da boste vedeli in videli, kako bo vse skupaj potekalo v živo (nekatere vsebine tudi preko spleta), prisrčno vabljeni, da med 8. in 15. oktobrom obiščete gostujoče ustvarjalke in ustvarjalce ter skupine, ki bodo v osmih dneh gest delovali v svojem ustvarjalnem oknu / izložbi ter preizkušali in uprizarjali svoje koncepte in ideje. 


Drago občinstvo, vsa dogajanja bodo potekala brezplačno, vabimo vas, da se nam pridružite na mariborskih ulicah in s svojo prisotnostjo pred izložbami podprete ustvarjalce. 

Slovar v nastajanju: Pasenje* (Anja Bornšek, Tina Valentan, Barbara Kanc: Pronicanja - uprizoritev 1) 

 

Za NAGIB programska vodja Petra Hazabent in za MFRU programska vodja Aleksandra Saška Gruden v soustvarjanju z Miho Horvatom (konS) 


Kolofon:


Produkcija: Društvo Nagib (zanj Petra Hazabent)
Programsko vodenje za Nagib Izložba #2 Petra Hazabent in za MFRU Aleksandra Saška Gruden v so-ustvarjanju z Miho Horvatom za Platformo konS
Svetovanje in teksti: Andreja Kopač
Odnosi z javnostmi in teksti: Sabina Potočki
Vizualna podoba in video za Nagib Izložbo #2: Toni Soprano Meneglejte
Fotografije: Ramaida Osim
Tehnično vodstvo: Rob Canning
Produkcijsko sodelovanje: MKC – Festival MFRU, Platforma konS – Modul konS
Partnerji: GT22, CzK – Projektna pisarna Maribor, Galerija E2RD, Narodni dom Maribor, LGM,... 
Finančna podpora: Mestna občina Maribor, Ministrstvo za kulturo

Zemljevid besed (novega) skupnostnega Slovarja v nastajanju:

Prisotnost*, Akter*, Skupina*, Osamosvajanje*, Gesta*, Modulacija*, Motiv*, Pasenje*, Membrana/e*, Snov(nost*), So-bivanje*, Transformacija*, Razbijanje*, ...

Lokacije: Modna hiša, Center za kreativnost – Projektna pisarna Maribor, Galerija E2RD, Kulturni inkubator, idr.