top of page
brezo dra3-03.png

DOPABĆKNFOPREQWNRSZMČNEKOWLOFDFQČNJDKRMNDANKLČDKNFDK


brezOdra

pet prizorišč + virtualni (med)prostor 

šest ekip / tandemov / ustvarjalcev

 

20. junij - 1. julij 2022_brezOdra_ustvarjalni procesi in javne predstavitve

2. julij - 2. avgust 2022_brezOdra_skupinske instalacije in prikaz (med)mrežnega centra

Nagib se po dveh epidemičnih letih, ki sta hkrati prispevali k rekonstrukciji odrskega programa in vzniku Nagib Izložbe kot serije performativnih gest, letos nagiba v raziskovalno-eksperimentalno dogajanje brezOdra. Gre za večplastni kuratorski in ustvarjalni koncept, ki poskuša prehajati meje in okvire (ustaljenih) ustvarjalnih praks, načinov in formatov uprizarjanja, kakor tudi (klasičnih) uprizoritvenih prostorov. Celotno programsko zasnovo ponovno spremlja proces Slovarja v nastajanju, skozi katerega poskušamo kreativno in strateško premišljevati o vzpostavitvi potrebnih mrežnih struktur centrov in prostorov uprizarjanja, ki bi spekter tovrstnih eksperimentalnih in interdisciplinarnih ustvarjalnih oblik ter vsebin celostno podpirali. 

brezo dra3-03.png

KDAJ?

20. junij - 1. julij 2022_brezOdra_ustvarjalni procesi in javne predstavitve

2. julij - 2. avgust 2022_brezOdra_skupinske instalacije in prikaz (med)mrežnega centra

 

KJE?

Kulturni inkubator – studio in razstavišče /  zunanja prizorišča po Mariboru in okolici / Studio Lutkovnega gledališča Maribor / GT22 / in na spletu 

 

KAJ? 

Preizkušanje idej, vstopi in izstopi v različne ustvarjalne procese, (med)mrežne prostore ter načine uprizarjanja, gledanja in participacije

 

 

Sodelujoči ustvarjalci: 

  • Ivan Mijačević

  • Snježana Premuš in Anja Bornšek

  • Barbara Kukovec in Katja Kosi 

  • CK Coven (Maja Ferlič, Petja Golec Horvat, Katarina Kolar, Katja Kores, Petja Labović, Jerica Smrečnik, Marko Rafolt, Luka Ostrež) 

  • Toni Soprano Meneglejte 

  • Tomaž Tomljanović / Dualik 

 

Časovnica:

Med 20. junijem in 1. julijem 2022 bo potekala prva faza raziskovanja in eksperimentiranja brezOdra, ki odpira prostor in čas za poglobljeno delo in razpiranje različnih tem ter zamisli skozi procese povabljenih ustvarjalcev. To fazo bo spremljalo tudi zapisovanje / beleženje (novega) besedišča Slovarja v nastajanju ter razmislek o (med)mrežnih strukturah onkraj enega odra / prostora / prizorišča / centra ali (enega) žanra. Prvi del raziskave brezOdra postavlja v fokus potenciale ustvarjalnih procesov, ki jih bodo v različnih formatih in prostorih sodelujoči ustvarjalci odpirali tudi za občinstvo.

Nastala kolekcija prostorskih in (med)mrežnih ustvarjalnih intervencij, srečevanj in dokumentarnega gradiva se bo manifestirala v zaključnem izkustvenem dogodku, ki se bo 1. julija razgrinjal na različnih prizoriščih in lokacijah po Mariboru. Sklepno dejanje ustvarjalnih procesov je zamišljeno kot praktični preizkus uprizoritvenega formata / zgodbe, ki presega klasično odrsko udejstvovanje.   

 

Med 2. julijem in 2. avgustom 2022 bo potekal drugi del brezOdra z enomesečno prostorsko umestitvijo nastalih del v razstavišče Kulturni inkubator, kot eno izmed potencialnih uprizoritvenih (med)mrežnih prizorišč. BrezOdra razpira potrebo po novih oblikah delovanja, ustvarjanja in povezovanja, potrebo po novih komunikacijskih geslih, besedišču, kuratorsko-produkcijskih procesih ter mrežnih strukturah / centrih kot modelih interdisciplinarnega sodelovanja (mestnih) institucij in akterjev. Vse našteto želi razpirati, razkrivati, beležiti, modulirati in ustvarjati. 

 

Geslo: brezOdra

Gre za večplastni kuratorski in ustvarjalni koncept, ki želi premišljevati, preizkušati in izpraševati nove formate, ustvarjalne pristope ter uprizoritve onkraj klasičnega odra skozi prostorsko eksperimentalne in interdisciplinarne izvedbe ter virtualna prizorišča. Kuratorska zasnova "brezodrja" bo prav tako eden izmed procesov, ki se bo sproti odpiral, formiral, in hkrati artikuliral umetniške / vsebinske, produkcijske ter kulturno-politične strukture v povezavi s samimi procesi in projekti vseh sodelujočih. V tokratni ediciji smo se odločili podpreti lokalne ustvarjalce in ustvarjalke, ki s svojo prakso segajo ali delujejo onkraj enega žanra in (enega) odra. 

 

(Med)mrežni center skozi proces Slovarja v nastajanju

Slovar v nastajanju je zamisel, ki skuša skozi kreiranje in beleženje (novega) besedišča raziskovati, eksperimentirati in kuratorski in ustvarjalni koncept (nove) prostore ustvarjanja, načine uprizarjanja in povezovanja. Med deljenjem ustvarjalnih procesov in praks želi razkriti potenciale in hkrati popisati potrebe po (novih) mrežnih strukturah in centrih. Slovar v nastajanju tako postaja strateški in ustvarjalni dokument artikulacije različnih umetniških del in konceptov skozi izvedbo v živo, kot tudi sredstvo komunikacije navzven, ki neposredno posega v konkretno besedišče, v osišče diskurza umetnosti ter v kulturno-politične in produkcijske strukture. 

 

Kolofon:

Produkcija: Društvo Nagib 

Kuratorski proces: Petra Hazabent

Vizualna podoba in naziv brezOdra: Toni Soprano Meneglejte

Zasnova in izvedba Slovarja v nastajanju: Petra Hazabent in Miha Horvat

Svetovanje in teksti: Andreja Kopač

Odnosi z javnostmi in teksti: Sabina Potočki

Pomoč pri promociji in organizaciji: Eneja Urnaut

Fotografije in video dokumentacija: Ramaida Osim

Tehnična pomoč: Rob Canning in Marko Lük

Koprodukcijsko sodelovanje: MKC – Kulturni inkubator + konS, Fundacija Sonda

Partnerji: Lutkovno gledališče Maribor, GT22, Narodni dom Maribor 

Finančna podpora: Mestna občina Maribor, Ministrstvo za kulturo RS

Posebna zahvala Jerneju Osimu, Centru plesa Maribor, Darianu in Andražu Bobnarju 

Nagib / brezOdra na FB: 

https://www.facebook.com/NagibMB/

bottom of page