top of page

IZKUSTVEN UVOD v BREZODRA  

... in kosilo  

OB 12:00 @KULTURNI INKUBATOR – studio (Koroška cesta 18)

 

Uvod kot priprava pred nečem. Kako je stopiti pol koraka nazaj ter raztegniti čas in prostor začetka? Prisotnost, ki jo kot gledalci/obiskovalci prinašamo v interakcijo, je aktivni vezni člen in vsekakor ni nezanemarljiva. Kaj sta moč in pomen prisotnosti z drugimi? Je vsaka prisotnost pozornost in pozornost prisotnost? Kakšno vlogo ima telo v naših načinih prisotnosti? Kako je karkoli začeti najprej s pogledom vase in odpreti tako umsko kot telesno kapaciteto razmišljanja ter se tak/taka spustiti v izkustvo neke sitaucije?

Vzeti si čas in se skupaj prestaviti iz pasivnega sprejemanja v aktivno pozornost, jo postopoma graditi skozi odgrinjanje slojev, skozi namero, skozi čutenje. 
Uvod je večplasten fizičen/izkustven ter verbalni medsebojni dialog o različnih pristopih, željah, vrednotah, ki jih kot ustvarjalci in kuratorji gojimo v današnjem času transformacije pojma prisotnosti.

Zaključili bomo s skupnim kosilom.

 

Zasnova in izvedba: Anja Bornšek,

v dialogu s Petro Hazabent / Nagib, ustvarjalno skupnostjo in gledalci.

bottom of page