top of page

Slovar v nastajanju je zamisel, ki skuša skozi kreiranje in beleženje (novega) besedišča, ter skozi raziskovanje, eksperimentiranje in preizpraševanje (novih) prostorov ustvarjanja, načinov uprizarjanja in povezovanja kot tudi deljenja ustvarjalnih procesov razkriti potenciale, in hkrati potrebe (novih) mrežnih struktur oziroma temu primernih centrov. Slovar v nastajanju tako postaja strateški in ustvarjalni dokument artikulacije različnih umetniških del in konceptov skozi izvedbe v živo, hkrati pa tudi sredstvo komunikacije navzven, ki neposredno posega v konkretno besedišče, v osišče diskurza umetnosti ter v kulturno-politične in produkcijske strukture. 

#mobilnost 

ODPRTI STUDIO za USTVARJALCE : slovar v nastajanju #mobilnost

Dogodek, je bil del disemenacijskih aktivnosti večletnega delovnega programa On the Move, ki ga podpira Evropska unija.

8.12.2022 @ Kulturni inkubator

 

Idejo Slovarja v nastajanju razvijata Nagib in Fundacija Sonda.

bottom of page