top of page
curare_splet_mi.jpg

onas

Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB je zrastlo iz dogoletne tradicije takrat prvega Mednarodnega festivala sodobnega plesa in ekspreimentalnega giba Nagib v celotni štajerski regiji, ki je od nekdaj podpiral uveljavljene, obetavne in mlade ustvarjalce z močnim konceptom ter specifičnim estetskim izrazom. Že ob vzpostavitvi leta 2005 je bila vizija in poslanstvo Nagiba zapolnjevati programski manko v mestu ob Dravi in širše ter kurirati in producirati vrhunske in konceptualno dovršene vsebine. Od leta 2010 naprej se je Nagib začel postopoma odmikati od opredelitve in izvedbe »klasičnega festivala«. Svoj participatorni koncept je vztrajno nadgrajeval in se spreminjal proti vse večjemu odpiranju k posameznim avtorskim estetikam in umetniškim procesom. Spoznanje, da je lahko festivalska platforma tisto, kar se spreminja v dobrobit umetniškim procesom, da je lahko festival »pot« k novim produkcijskim oblikam in ne zgolj prikaz že nastalih, je bilo tisto vodilo, ki je snovalke in snovalce Nagiba v letih njegovega obstoja vodilo k iskanju novih form in oblik. Festival je ustanovila mariborska sodobna plesalka, koregrafinja in tango plesalka Vlasta Veselko. Od leta 2010 naprej pa ga direktorsko vodi kuratorica, producentka in raziskovalka kulturnih politik Petra Hazabent.

​Leto 2014 je bilo za Nagib prelomno leto, ki smo ga obeležili z ustanovitvijo lastnega društva, in se hkrati programsko razširili skozi celo leto. Razširitveni koncept se je zasnoval kot Sezona sodobnih uprizoritvenih umetnosti “Nagib na oder” v Mariboru, ki je predstavljala prvi poskus rednega mesečnega programa s področja sodobnih uprizoritvenih umetnosti v Mariboru nasploh do sedaj. Glavno prizorišče se je vzpostavilo v prostorih in v sodelovanju z Narodnim domom Maribor. Znotraj programske zasnove in skozi vsa ta leta smo ustvarili razvejalno mednarodno mrežo organizacij in festivalov, s katerimi smo tudi produkcijsko sodelovali. V letu 2015 je producentka, kuratorica sezone in predsednica društva, Petra Hazabent prejela nacionalno nagrado Ksenije Hribar v kategoriji producent, za posebne dosežke, v katere spadajo tudi programi Nagiba, ki je bila podeljena na 7. Bienalu sodobne plesne umetnosti Gibanica.

V vseh teh letih so nas podpirali, poleg lokalnih in nacionalnih financerjev še Goethe Institu, IETM mreža za mednarodno izmenjavo med Avstralijo, Hrvaško in Slovenijo, Avstrijski kulturni forum za mednarodni večletni in interdisciplinarni projekt Shifting Baselines, platform konS. idr.

Od leta 2019 naprej se je Nagibov program še razvejal in vzpostavil izobraževalno platformo “Nagib k študiju”, ki je zamišljena kot neformalni “študij” oziroma specializacija, kjer redno gostimo strokovnjake_inje / pedagoge_inje / umetnike_ce s področja sodobno-performativnih ter različnih telesno-gibalnih praks. Vzpostavljena platforma ponuja možnost dodatnega in poglobljenega ustvarjanja ter preizkušanja različnih praks tako za profesionalne ustvarjalce kot posameznike z raznolikim predznanjem in izkušnjami.

Leta 2022 smo izobraževalno platformo nadgradili in, v sodelovanju s platformo konS (MKC Maribor), štartali interdisciplnarni celoletni program Kreativni studio OS za otroke in starše, ki je zasnovan kot prostor igre in eksperimenta, kjer se otroci in starši svobodno in odprto vključujejo v različne ustvarjalne procese in preizkušajo sodobno-umetniške prakse. Prostor ponuja medgeneracijsko učenje v katerem sodelujejo vsi: od izkušenih strokovnjakov do otrok in staršev (odraslih).

 

Vzpostavili smo tudi sklop “Nagib k procesu”: Odprti studio za ustvarjalce, katerega zasnova in vizija je sodobnoplesni in širši umetniški sceni v Mariboru ponuditi prostor za kreativno delo, preizkušanje, vadbo, skupinsko ali individualno ustvarjanje, preizpraševanje lastnih praks in obenem podpreti procesualnost ter koncept odprte strukture ustvarjanja.

Od leta 2020 smo, med drugim zaradi epidemije, prestrukturirali odrski program in zasnovali Nagib Izložbo kot serijo performativnih gest, v letu 2022 smo šli še dlje v raziskovalno-eksperimentalno dogajanje brezOdra kot večplastni kuratorski in ustvarjalni koncept, ki poskuša prehajati meje in okvire (ustaljenih) ustvarjalnih praks, načinov in formatov uprizarjanja, kakor tudi (klasičnih) uprizoritvenih prostorov. S katerim odpiramo prostor in čas za poglobljeno delo, razpiranje različnih tem preizkušanje idej, vpoglede v različne ustvarjalne procese, (med)mrežne prostore ter načine uprizarjanja, gledanja in participacije.

bottom of page